ENØKTOTAL AS, Langgata 15, NO-4515 Mandal – Telefon: +47 905 75 502 – E-post: rune@enoktotal.no
Uten Enøk Total hadde vi ikke klart å oppnå så store energibesparelser.
Contiga Sør
I både 2015 og 2016 sparte vi over 300 000 kroner. Uten Enøk Total ville vi ikke klart å foreta så store besparelser.
Sørlandsbadet
Vi økte produksjonen, og reduserte energiutgiftene med 50%
Nøsted Kjetting
Vi har spart 116 millioner på 11 år. Det hadde vi aldri klart uten hjelp av Enøk total.
Kristiansand Eiendom

NYHETER

Vi søker etter senior prosjektleder og energitekniker

ENØK Total AS kan tilby et kompetent og erfarent miljø som i en årrekke har jobbet med energieffektivisering og energiledelse i industri, offentlig sektor, retail, kjeder og flere andre typer anlegg som badeland, gartnerier, veilys mm. Søknad og CV sendes til: rune@enoktotal.no snarest
Les mer

LED gatelys i Lindesnes kommune

Veibelysningen skiftes ut til LED lys i Lindesnes. LED-investeringen på nesten 4 millioner kroner skal være spart inn i løpet av åtte år.
Les mer

ISO sertifisering i Kristiansand

Kristiansand Eiendom fikk 17 okt 2017 fornyet sitt ISO sertifikat i energiledelse etter standarden ISO 50001.
Les mer

REFERANSER

Energiledelse

Spesialister på Energisparing

Enøk Total hjelper virksomheter med å få ned energiutgiftene. De fleste kunder vil kunne spare 30 til 70 prosent på energiforbruket.
– Ofte ser vi at virksomheter lenge har hatt et ønske om å gjøre noe med energiforbruket, men så stopper det opp. Ved å iverksette energisparende tiltak sparer bedrifter store penger, levetiden på teknisk utstyr økes og ikke minst så reduseres klimautslippene.

Rune Rosseland, daglig leder, Enøk Total.

Tjenester

  • MULIGHETSSTUDIE
  • PLANLEGGING
  • PRISKONKURRANSE
  • BYGGEFASE

Energirådgivning / prosess

Vi bidrar med rådgivning innen energieffektivisering, energiledelse og andre relaterte fagområder. Våre rådgivere har lang erfaring og bistår kundene i hele eller deler av prosessen. Vi har fokus på helheten og samspillet mellom de ulike tekniske systemene, samt drift og overvåkning.

Les mer
  • AKTIV ENERGIOVERVÅKNING
  • AKTIV DRIFT
  • OPPFØLGING
  • RESULTATER

Aktiv energiledelse og drift

Aktiv energiledelse og drift er avgjørende for å få til et optimalt energiforbruk. Vi tilbyr vår spesial kompetanse og samarbeider tett med kundens egne ansatte. Omfang, hyppighet og roller tilpasses kundens behov/ønsker til en fast kostnad.

Les mer

Energy Manager

Enøk Total har sammen med Energy Manager AS utviklet programmet EnergyManager. Det er et web-basert software for helhetlig energiledelse i virksomheter, og er i tråd med ISO 50001 for energiledelse og Enovas krav. Enøk Total er forhandler av systemet og bistår også med igangsetting, opplæring og bruk. Programmet inneholder følgende moduler:

 

Les mer

Sertifisering energiledelse

Bistår virksomheter som ønsker å sertifisere seg innen energiledelse etter ISO 50001. Som plattform for sertifisering benyttes EnergyManager.

Vår første kunde som ble sertifisert var Kristiansand kommune. De var også første kommune i Norge som ble sertifisert.

Les mer

Kurs

Øk energikunnskapen gjennom vårt kurs

Gjennom «Enøk og energiledelse i praksis» vil din bedrift få en større innsikt i energisparende tiltak og helhetlig energiledelse. 400 personer fra hele Norge har deltatt på kurset.

EOS

Få kontroll med systemer for energioppfølging

Gjennom et EOS-program og den nye softwaren Energy Manager, får virksomheter kontroll over energibruken. Begge er bygget i tråd med internasjonal standard for energiledelse.