ENØKTOTAL AS, Langgata 15, NO-4515 Mandal – Telefon: +47 905 75 502 – E-post: rune@enoktotal.no
Uten Enøk Total hadde vi ikke klart å oppnå så store energibesparelser.
Contiga Sør
I både 2015 og 2016 sparte vi over 300 000 kroner. Uten Enøk Total ville vi ikke klart å foreta så store besparelser.
Sørlandsbadet
Vi økte produksjonen, og reduserte energiutgiftene med 50%
Nøsted Kjetting
Vi har spart 116 millioner på 11 år. Det hadde vi aldri klart uten hjelp av Enøk total.
Kristiansand Eiendom

NYHETER

LED gatelys i Lindesnes kommune

Veibelysningen skiftes ut til LED lys i Lindesnes. LED-investeringen på nesten 4 millioner kroner skal være spart inn i løpet av åtte år.
Les mer

ISO sertifisering i Kristiansand

Kristiansand Eiendom fikk 17 okt 2017 fornyet sitt ISO sertifikat i energiledelse etter standarden ISO 50001.
Les mer

REFERANSER

Energiledelse

Spesialister på Energisparing

Enøk Total hjelper virksomheter med å få ned energiutgiftene. De fleste kunder vil kunne spare 30 til 70 prosent på energiforbruket.
– Ofte ser vi at virksomheter lenge har hatt et ønske om å gjøre noe med energiforbruket, men så stopper det opp. Ved å iverksette energisparende tiltak sparer bedrifter store penger, levetiden på teknisk utstyr økes og ikke minst så reduseres klimautslippene.

Rune Rosseland, daglig leder, Enøk Total.

Tjenester

  • MULIGHETSSTUDIE
  • PLANLEGGING
  • PRISKONKURRANSE
  • BYGGEFASE

Energirådgivning / prosess

Vi bidrar med rådgivning innen energieffektivisering, energiledelse og andre relaterte fagområder. Våre rådgivere har lang erfaring og bistår kundene i hele eller deler av prosessen. Vi har fokus på helheten og samspillet mellom de ulike tekniske systemene, samt drift og overvåkning.

Les mer
  • AKTIV ENERGIOVERVÅKNING
  • AKTIV DRIFT
  • OPPFØLGING
  • RESULTATER

Aktiv energiledelse og drift

Aktiv energiledelse og drift er avgjørende for å få til et optimalt energiforbruk. Vi tilbyr vår spesial kompetanse og samarbeider tett med kundens egne ansatte. Omfang, hyppighet og roller tilpasses kundens behov/ønsker til en fast kostnad.

Les mer

Energy Manager

Enøk Total har sammen med Energy Manager AS utviklet programmet EnergyManager. Det er et web-basert software for helhetlig energiledelse i virksomheter, og er i tråd med ISO 50001 for energiledelse og Enovas krav. Enøk Total er forhandler av systemet og bistår også med igangsetting, opplæring og bruk. Programmet inneholder følgende moduler:

 

Les mer

Sertifisering energiledelse

Bistår virksomheter som ønsker å sertifisere seg innen energiledelse etter ISO 50001. Som plattform for sertifisering benyttes EnergyManager.

Vår første kunde som ble sertifisert var Kristiansand kommune. De var også første kommune i Norge som ble sertifisert.

Les mer

Kurs

Øk energikunnskapen gjennom vårt kurs

Gjennom «Enøk og energiledelse i praksis» vil din bedrift få en større innsikt i energisparende tiltak og helhetlig energiledelse. 400 personer fra hele Norge har deltatt på kurset.

EOS

Få kontroll med systemer for energioppfølging

Gjennom et EOS-program og den nye softwaren Energy Manager, får virksomheter kontroll over energibruken. Begge er bygget i tråd med internasjonal standard for energiledelse.