Enøk Total i Mandal har behov for nok en dyktig person til vårt driftssenter, Energivakta. Energivakta fjerndrifter, overvåker og optimaliserer i dag ca 750 bygg fordelt over hele Norge. Typiske kunder er næringsliv, retail, industri, badeland, kommuner mm. Våre kunder sparte i 2020 ca 105 millioner kwh totalt. Kundemassen er økende.

Vi ser primært etter deg som har driftserfaring eller god kjennskap fra SD anlegg og som er mer enn middels dedikert i ditt arbeid, og som liker å jobbe systematisk med resultatfokus. Opplæring vil bli gitt og driftserfaring er ikke et krav.

På Energivakta jobber vi tverrfaglig og drifter og overvåker alle typer SD anlegg, regulatorer, bruker ulike målesystemer mm, alt etter hva kunden besitter fra før av. Alt vi gjør foregår i dialog med kunden og med et overordnet fokus på inneklima og kvalitet hos kundene.

Hos oss på Energivakta  kommer du borti mye forskjellige tekniske anlegg. Alt fra industriprosesser, til varme, kjøling, ventilasjon, fjernvarme, snøsmelting, lys, kjøling og mye mer forskjellig. 


I stillingen vil det i tillegg til remote drift og overvåking også bli oppgaver ute på bygg med feilsøking, kartlegging, innregulering. Herunder også konfigureringsarbeid på styresystemer, målesystemer mm. God IT kompetanse og kjennskap til regulering, automatikk mm er en stor fordel.

Relevant bakgrunn kan være El-Aut-kjøl-ventilasjon-IT, men ikke et absolutt krav. Interesse og erfaring kan være vel så viktig.


Vi kan tilby gode pensjonsordninger, fleksibel arbeidstid og konkurransedyktig lønn. 


Dersom dette høres interessant ut så  send en Epost med søknad og CV til rune@enoktotal.no. Ring eller Epost også eventuelle spørsmål til Rune på 90575502.

Søknadsfrist er 10 Mars.