Spesialister på energisparing

Enøk Total hjelper virksomheter med å få ned energiutgiftene. De fleste kunder vil kunne spare 30 til 70 prosent på energiforbruket.

Fra venstre: Joar Fasseland, Sem Ove Ueland, Ole Martin Nilsen, Rune Rosseland, Rolf Halvorsen og Trond Kristiansen.

På Sørlandet er vi ledende på rådgivning innenfor energisparende tiltak.

Ole Martin Nilsen ute på jobb hos en kunde.

Ved å iverksette energisparende tiltak sparer bedrifter store penger, levetiden på teknisk utstyr økes og klimautslipp reduseres.

Slik lykkes tiltakene

Rosseland sier virksomheter må sette energisparing på dagsorden for å få suksess med det. Anlegg må driftes optimalt, det må måles og man må følge med på energiforbruket for å avdekke kostbare energiavvik. Det er gjort beregninger som viser at norske virksomheter har store uforløst sparepotensial på titalls milliarder kilowatt-timer årlig.

– Når man setter i gang med god og kontinuerlig energiledelse begynner man å fokusere på riktige tiltak. Målinger og kontroll på forbruket gir KPI (Key Performance Indicators) overalt i virksomheten, sier han.

Enova belønner god energiledelse

Spesielt interessant i denne sammenheng, er det at Enova i april 2017 endret kriteriene for tildeling av støtte for eksisterende bygg: Nå blir bedrifter med implementert energiledelse eller/og energisparekontrakter prioritert.

Les mer

Oppskriften på suksess innebærer også investeringer i tverrfaglige tekniske tiltak i bygg. Her skreddersyr Enøk Total en løsning og en rådgivning som er spesialtilpasset hver enkelt bedrift.

– Slik som belysningstiltak, tiltak i industriprosesser, automatikk, målesystemer, ventilasjonstiltak, behovsstyring av varme, ventilasjon og lys – med mer, forklarer Rune Rosseland.

Viktig hjelp i etterkant

Selskapet er ikke kun et konsulentselskap, men følger også opp kunders tekniske anlegg, hjelper dem med å optimalisere, energi-overvåke og rapportere resultater.

– De fleste kundene våre har en annen kjernevirksomhet enn energisparing, og trenger derfor vår kompetanse og dedikasjon på oppfølgingsarbeidet. Da inngår vi gjerne fast driftsavtale med bedriften, som er minst like viktig for dem som førstehåndsinvesteringen, sier han.

Enøk Total jobber tverrfaglig: Kundene er derfor innenfor et bredt spekter av bransjer – fra iskremprodusenter, til kjetting og betongproduksjon, kommuner og retail.

Får ned utgiftene raskt

Virksomheter som har energiutgifter av betydning, er de som finner størst nytteverdi av å benytte seg av energisparende tiltak gjennom Enøk Total. Også fordi besparelsene da blir større. Enøk Totals kunder er fra hele Norge.

– Det er vanlig å oppnå mellom 30 og 70 prosent besparelse, og besparelsene kommer faktisk fra første minutt med nye tiltak. Våre minste kunder forbruker ned i 50 000 kilowattimer i året, mens våre største bruker over 200 000 000 kilowattimer i året. Tilbakebetalingstiden varierer fra 1 år til 10 år, avhengig av tingenes tilstand og ambisjonsnivå, forteller Rosseland.

Software for energiledelse

På huset har Enøk Total også et eget søsterselskap, Energy Manager AS, som har utviklet en ny software for å håndtere alle elementer innenfor energiledelse. Softwaren Energy Manager er web-basert og bygget i tråd med ISO50001.

– Vi bruker to typer software: Et såkalt energioppfølgingssystem eller EOS-system, som vi også forhandler. Dessuten bruker vi et eget software; Energy Manager. Programmet strukturer alt av oppgaver, prosjekter, avvik og gjør det enklere for bedriften å drive god energiledelse, tilføyer Rune Rosseland.

Hva er energiledelse?

Energiledelse er den del av virksomhetens oppgaver som aktivt bidrar til at energien utnyttes effektivt.

Energiledelse krever samspill mellom mennesker, teknologi og organisasjon.

Sertifiseringssystemet ISO 50001 er den internasjonale standarden for energiledelse. Slik kan bedrifter standardisere systemer og prosesser for å forenkle energiledelses- arbeidet.