Energy Manager

Enøk Total har sammen med Energy Manager AS utviklet programmet EnergyManager. Det er et web-basert software for helhetlig energiledelse i virksomheter, og er i tråd med ISO 50001 for energiledelse og Enovas krav. Enøk Total er forhandler av systemet og bistår også med igangsetting, opplæring og bruk. Programmet inneholder følgende moduler:

 

  • EOS (visualisering av energiforbruk)
  • Prosjekt og tiltak
  • Årshjul
  • Drift
  • Energiavvik
  • Overordnede dokumenter (ISO)
  • Administrativ modul