Øk energikunnskapen gjennom vårt kurs

Gjennom «Enøk og energiledelse i praksis» vil din bedrift få en større innsikt i energisparende tiltak og helhetlig energiledelse. 400 personer fra hele Norge har deltatt på kurset.

Etter å ha fullført kurset vil du ha fått kunnskap om hvordan få suksess med energisparende tiltak, energiledelse, drift og verktøy

For å lykkes med energiarbeidet er det viktig med en helhetlig og tverrfaglig forståelse og tilnærming

Gjennom «Enøk og energiledelse i praksis» vil din bedrift få en større innsikt i energisparende tiltak og helhetlig energiledelse. 400 personer fra hele Norge har deltatt på kurset.

Målgruppen for det tverrfaglige kurset er aktører både innenfor privat (næring og industri) og offentlig sektor.

– Kurset passer for og retter seg mot både driftsansvarlige, vaktmestere, byggfor- valtere, prosjektledere og prosjektmedarbeidere, tekniske entreprenører, energians- varlige, samt ledere og eiere av bedrifter, forteller kursholder og daglig leder for Enøk Total, Rune Rosseland.

Praktiske eksempler og teori

Kurset er lagt opp som et dagskurs, og vil belyse flere organiseringsteknikker ved energisparende tiltak.

– Slik som energivennlig drift, energiledelse og aktuelle investeringer og verktøy. For å lykkes med energiarbeidet er det viktig med en helhetlig og tverrfaglig forståelse
og tilnærming. Derfor gis deltagerne en teoretisk oversikt, men også en praktisk tilnærming til energisparende tiltak i eksisterende bygg og ved nye byggeprosjekter, sier Rune Rosseland.

Kurset vil ta for seg praktiske eksempler fra kursholders erfaring som prosjektleder hos blant annet Kristiansand Kommune og GE Healthcare – Lindesnes Fabrikker (prosessindustri).

– Etter å ha fullført kurset vil du ha fått kunnskap om hvordan få suksess med energisparende tiltak, energiledelse, drift og verktøy, sier Rosseland.

Om Kursholder

Rune Rosseland (51) har bakgrunn som elek- triker, autorisert elektroinstallatør, samt 15 som energirådgiver og prosjektleder for energiprosjek- ter i offentlige og private virksomheter. Han har siden 2003 jobbet med tverrfaglige energi- og ENØK-prosjekter på heltid.

 

Har arbeidet som energileder ved GE Healthcare i Lindesnes kommune mellom 2003 og 2007.

Vært med å utvikle egen software for energiledelse; Energy Manager.

Forelest i energiledelse på masterstudiet ved NTNU i Trondheim.

Med i Energinettverket til landets 12 største byer.

Med i Energinettverket i SINPRO.

Medlem av Eyde-nettverket.

Rådgiver for retailbransjen, industri og offentlige virksomheter.

Bidratt med foredrag i energiledelse for Enova, Kommunalteknisk forening, NITO, ELFAG og kommuner.

Flere selvstendige rådgivningsoppdrag for norske kommuner og bedrifter innenfor industri og næring.