LED gatelys i Lindesnes kommune

Veibelysningen skiftes ut til LED lys i Lindesnes. LED-investeringen på nesten 4 millioner kroner skal være spart inn i løpet av åtte år.

Lindesnes kommune vil årlig spare 500.000 kroner på reduserte driftskostnader. Vedlikeholdsutgiftene vil gå fra 350.000 kroner i dag til 55.000 etter bytte til LED.

Investeringen medfører også en betydelig miljøgevinst, med ca 70 tonn i redusert Co2 utslipp.

 

Les hele saken i Lindesnes avis.