Nyheter

LED gatelys i Lindesnes kommune

Veibelysningen skiftes ut til LED lys i Lindesnes. LED-investeringen på nesten 4 millioner kroner skal være spart inn i løpet av åtte år.
Les mer

ISO sertifisering i Kristiansand

Kristiansand Eiendom fikk 17 okt 2017 fornyet sitt ISO sertifikat i energiledelse etter standarden ISO 50001.
Les mer

Vi tar turen nordover

ENØK Total AS vant anbudet med å lose 7 Finnmarks kommuner gjennom sin energi satsning i kommunale bygg. Til uka reiser vi nordover for å se nærmere på forholdene og hilse på. Vi gleder oss stort til å ta fatt, og gleder oss over tilliten.
Les mer