Få kontroll med systemer for energioppfølging

Gjennom et EOS-program og den nye softwaren Energy Manager, får virksomheter kontroll over energibruken. Begge er bygget i tråd med internasjonal standard for energiledelse.

Det man ikke måler kan man heller ikke påvirke.

Gjennom et EOS-program og den nye softwaren Energy Manager, får virksomheter kontroll over energibruken. Begge er bygget i tråd med internasjonal standard for energiledelse.

– EOS-systemet (energioppfølgingsprogram) vi leverer står i forbindelse med anleggenes energimålere og visualiserer med grafikk både energiutviklingen, avvik og resultater. Gjennom vårt energioppfølgingssystem går vi inn og tilbyr en langsiktig kontrakt med driftsavtale, sier Rune Rosseland, daglig leder for Enøk Total.

Setter energien i system

Rosseland sier EOS-systemet motiverer og skaper fokus i virksomheten. Systemet ansvarliggjør, finner avvik, analyserer, optimaliserer, finner potensialer, dokumenterer resultater og rapporterer. Dessuten fungerer det også som et budsjettverktøy.

– Det man ikke måler kan man heller ikke påvirke, og EOS-systemet viser hva som virker og hva som ikke gjør det. EOS-systemet er tidsbesparende og er tilgjengelig for de personene virksomhetene vil involvere i energiledelsen. Man trenger heller ikke bruke ekstra tid i Excel for å benytte seg av programmene, tilføyer Rosseland.

Nytt program for energiledelse

Energy Manager AS er et søsterselskap i samme bygg og gir helhetlig og systematisk energiledelse i store og små virksomheter. Enøk Total AS forhandler programmet, og bidrar med implementering og tilrettelegging for energiledelsen i virksomheter.

– Energiledelse er en tverrfaglig disiplin som skal sikre en bevisst og effektiv bruk av energi for en organisasjon. Programmet innehold- er alle elementer innen energiarbeidet og er i henhold til ISO 50001 for energiledelse. ISO 50001 er den internasjonale standarden for energiledelse, forklarer Rune Rosseland.

Energy Manager sørger for samhandling mellom ledelse, beslutningstakere og utførende personell, enten det er interne eller eksterne ressurser.

– Energiledelse utføres gjennom et energiledelses-system, som består av energipolitikk, prosedyrer og instrukser, mål og planer, drift og gjennomføring av tiltak, målinger, avvik og oppfølging av avvik, samt stadige forbedringer av selve energiledelsessystemet, sier Rosse- land.