Sparte 116 millioner kroner

Kristiansand Eiendom investerte 70 millioner kroner mellom 2006 og 2017. De sparer nå årlig 16 millioner kroner.

Hans-Christian Gram, eiendomssjef Kristiansand kommune.

Kristiansand Eiendom er første norske byggeier som er ISO-sertifisert i energiledelse. I år fikk kommunen en energipris for innsatsen.

Sparte mer enn forventet

De hadde som mål å redusere energiforbruket med 10 prosent. Men har så langt endt opp på hele 34 prosent. Energitiltakene har blitt gjennomført i 125 offentlige bygg, som totalt utgjør 350 000 kvadratmeter bygningsmasse.

– Vi i ledergruppa kom på et tidspunkt i kontakt med Rune Rosseland. På en pedagogisk og god måte klarte han veldig raskt å bevise besparelsene for oss. Dette tok vi videre til administrativ og politisk ledelse. Prognosene var så lovende at vi fikk innvilget investeringsmidlene som var nødvendige. Opprinnelig målsetning var 10 prosent besparelse, men vi fikk til en gjennomsnittlig energireduksjon på 34 prosent, sier Hans-Christian Gram, eiendomssjef i Kristiansand kommune.

Lønnsom investering

Besparelsene gjennom 11 år er nå oppe i 116 millioner kroner. Investeringen i energisparende tiltak har totalt vært på 70 millioner, men av denne summen har også Enova bidratt betydelig. Men investeringen fortsetter å lønne seg, for hver kilowattime.

Helt siden energiledelse ble satt på dagsorden i 2007 har Rune Rosseland hatt prosjektlederrollen som representant for Kristiansand Eiendom.

– Vi har hatt en fantastisk reise sammen med kommunens dyktige og motiverte ansatte. Kristiansand Eiendom har oppnådd imponerende resultater i regional og nasjonal målestokk, sier han.

Første energisertifiserte byggeier

I 2016 ble Kristiansand Eiendom, som første byggeier i Norge, sertifisert innen energiledelse etter den internasjonale ISO 50001-standarden.

Enøk Total hadde sammen med søsterselskapet Energy Manager AS, en sentral rolle. Software Energy Manager er et nyutviklet program for helhetlig og systematisk energiledelse i tråd med Enovas krav, samt kravene i ISO 50001.

– Kristiansand Eiendom har vært pilotkunde i utviklingen, og brukte programmet som plattform ved ISO 50001-sertifiseringen, sier Rune Rosseland.

Fikk energipris i 2017

I år fikk Kristiansand kommune også tildelt Sørlandets Energipris av Agder Energi, i kategorien offentlig, for sitt systematiske arbeid med energiledelse.

– Vi er stolte av dette. De energisparende tiltakene bygger omdømme for Kristiansand kommune. Dessuten er de med på å føre penger tilbake inn i den kommunale driften. Energisparing var ikke et fokusområde da vi satte i gang med det, og Rune har vært helt sentral i det som har vært gjennomført her. Vi hadde helt klart ikke klart det uten hans kompetanse, sier eiendomssjef Hans-Christian Gram.

I dag har Kristiansand kommune seks til sju årsverk som arbeider daglig med energioppfølging, feilretting og drift av sentrale driftssystemer. De samme ansatte har ansvar for inneklima.

Dette er gjort i Kristiansand kommune

Olje faset ut som grunnlast og redusert til i praksis null oljeforbruk.

35 anlegg tilkoplet fjernvarmenettet.

Fornying av tekniske anlegg som funksjon av investeringer i mer energivennlige løsninger.

Automatiseringsanlegg (SD-anlegg) og behovsstyring av varme, ventilasjon, energisentraler og snøsmelteanlegg.

Biovarmeanlegg.

Fjernkjøling av kommunens rådhus og IT-sentral.

Tatt i bruk softwaren Energy Manager for god energiledelse og organisering.

I tillegg til SD-anleggene har det vært avgjørende med et godt system for energiovervåkning basert på automatisk innsamlede energidata fra byggene.

LED-lys.

Lysstyring.

Varmegjenvinning.

Varmepumper.

Ventilasjon.

Teknisk isolering.

Målinger.

REFERANSER