Sertifisering energiledelse

Bistår virksomheter som ønsker å sertifisere seg innen energiledelse etter ISO 50001. Som plattform for sertifisering benyttes EnergyManager.

Vår første kunde som ble sertifisert var Kristiansand kommune. De var også første kommune i Norge som ble sertifisert.

ISO sertifisering energiledelse