• MULIGHETSSTUDIE
 • PLANLEGGING
 • PRISKONKURRANSE
 • BYGGEFASE

Energirådgivning / prosess

Vi bidrar med rådgivning innen energieffektivisering, energiledelse og andre relaterte fagområder. Våre rådgivere har lang erfaring og bistår kundene i hele eller deler av prosessen. Vi har fokus på helheten og samspillet mellom de ulike tekniske systemene, samt drift og overvåkning.

Rådgivning/prosjektering:
 • Enøk-analyser
 • Energirådgivning
 • Teknisk rådgivning (elektro, auto-masjon, SD-anlegg, ventilasjon, varme, biovarme, VVS, varmepumper, måling, lys, gatelys, energisentraler, kjøl, frys, bygningsmessig, prosess, m.m.)
 • Energimerking
 • Kraftavtaler bistand
 • Enova-søknader
 • Prosjektering og kravspesifikasjoner
 • Tredjeparts-kontroll av prosjektering
 • Konkurransegrunnlag
 • Innkjøpsprosess
 • Evaluering / kontrakt
 • Prosjektledelse
 • Kontroll og overtakelse
 • Målesystemer
 • Kurs i Enøk og energiledelse i praksis
 • AKTIV ENERGIOVERVÅKNING
 • AKTIV DRIFT
 • OPPFØLGING
 • RESULTATER

Aktiv energiledelse og drift

Aktiv energiledelse og drift er avgjørende for å få til et optimalt energiforbruk. Vi tilbyr vår spesial kompetanse og samarbeider tett med kundens egne ansatte. Omfang, hyppighet og roller tilpasses kundens behov/ønsker til en fast kostnad.

Driftstjenester
 • Energioppfølging
 • Finne potensialer/analyser
 • Finne og følge opp energiavvik
 • Optimalisere inneklima
 • Support/diskusjonspartner
 • Optimalisering og tuning (fjerndrift av SD anlegg)
 • Synliggjøre tekniske behov
 • Feilsøk og foreslå forbedringer
 • Utnytte variable brukstider, ferier m.m.
 • Følge opp serviceavtaler
 • Kursing innen driftsdokumentasjon m.m.
 • Overtakelse og sluttkontroll
 • Resultatrapporter, energi og CO2-regnskap
 • Korrigere for variabler som temperatur, produksjon m.m.
 • Presentere energi-KPI-er